HortiAdvice driver privat forskning og vidensformidling. HortiAdvice gennemfører selv eller i samarbejde med andre forskning og vidensformidlingsorganisationer projekter indenfor gartnerifaglige emner, bla. potteplanter, grønsager, frugt/bær, planteskoledrift, miljø, produktionsplanlægning, økologi og publicerer faglige såvel som videnskabelige artikler i danske og internationale medier. HortiAdvice samarbejder med andre private såvel som offentlige forsknings- og videnformidlingsorganisationer i både ind- og udland. HortiAdvice modtager hel eller delvis offentlig støtte til en lang række projekter.

HortiAdvice planlægger, udfører og rapporterer om projekter indenfor forskning og udvikling indenfor rammerne af de retningslinjer, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Den danske kodeks for integritet i forskning” (November 2014) (http://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file ).

 

Udliciterede uddannelser:

45307 Planteproduktion

44980 Produktionsstrategier i landbruget

48175 Sprøjteopfølgning Landbrug