Fremtidens bæredygtige vækstmedier

Projektets formål:

Formålet med projektet er at blive klogere på, hvordan vi optimerer plantedyrkning i fremtidens alternative, og mere variable vækstmedier. Den nye viden vil vi opnå igennem praksisnær afprøvning og udvikling i samarbejde med både væksthusgartnerier og planteskoler. Målet på lang sigt er at erstatte brugen af sphagnum med up-cyclede restprodukter fra andre industrier, og dermed øge gartnerierhvervets bæredygtige profil.

 

Projektperiode: 2022 - 2024


 

Projektet blev i 2022 og igen i 2024 støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 


Projektet blev støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2023.

KONTAKT: