Teppeki (352-5) i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Teppeki (352-5) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.