Centium 36 CS i planteskolekulturer/prydplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS til ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland.