Centium 36 CS i planteskolekulturer/prydplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS til ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer/prydplanter på friland.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk