Callisto (1-185) i planteskolekulturer på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
HortiAdvice A/S
+45 8740 5390
mcn@hortiadvice.dk