Callisto (1-185) i planteskolekulturer på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto mod ukrudt i planteskolekulturer på friland.