Bedre monitering i spidskål vha. temperatursumsmodel

Projektets formål:

Det er formålet at teste en norsk udviklet temperatursumsmodel til beregning af kåluglens forskellige udviklingsstadier i en produktion af økologisk spidskål. Der logges temperaturer ”on location”. Når tærsklen for klækning af pupper er få dage fra at blive nået, opsættes feromonfælder til indfangning af voksne hanner af kåluglen.
Vha. scouting i marken, sammenlignes de beregnede udviklingsstadier med udviklingen i marken, hvor fokus er specielt på at finde æg og små larver. Bekæmpelse søges timet, således der kan bekæmpes med biologisk middel på helt små larver der sidder yderligt i kålen.
Der iværksættes en afprøvning af behandling med et Bacillus thuringiensis middel, hvor timingen er bestemt efter temperatursumsmodellen.

 

Projektperiode: 1.-4.-2023 til 1.-2.-2024

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.

KONTAKT: