Øget fosforudnyttelse i grønsager

Projektet formål:

Det er projektets mål at øge bæredygtigheden af gartneriproduktionen af grønsager på friland. Det gøres ved at udvikle strategier for dels en øget udnyttelse af dyrkningsjordens indhold af fosfor, dels en øget udnyttelse af ny tilført fosfor.

 

Projektet er et GUDP samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, GartneriRådgivningen. Dansk Gartneri, Yara Danmark, Torup Bakkegård & Orelund, Yding Grønt, Østerkrog Gartneri og DanRoots.

Projektperiode: 2019 - 2022

GUDP og GAU

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektet bliver i 2022 desuden støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

KONTAKT: