Previcur Energy (18-544) til udvanding i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Previcur Energy (18-544) til udvanding mod Pythium i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse.