Anne Krogh Larsen

Anne Krogh Larsen, HortiAdvice

Anne Krogh Larsen

Konsulent
Potteplanter, planteernæring og plantebeskyttelse.
 
Telefon: +45 8740 5476
Mobil: +45 2163 1261
Anne Krogh Larsen, HortiAdvice

Konsulent
Potteplanter, planteernæring og plantebeskyttelse.
 
Telefon: +45 8740 5476
Mobil: +45 2163 1261

Annemarie Bisgaard

Annemarie Bisgaard, HortiAdvice

Faglig redaktør
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 9714 0404
Mobil: +45 2332 4804
 
 
Annemarie Bisgaard, HortiAdvice

Annemarie Bisgaard

Faglig redaktør
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 9714 0404
Mobil: +45 2332 4804
 
 
Charlotte Holde, HortiAdvice

Charlotte Holde

Konsulent
Prydplanter
 
Telefon: +45 8740 6614
Mobil: +45 2349 6614
Dan Haunstrup Christensen, HortiAdvice

Dan Haunstrup Christensen

Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6607
Mobil: +45 2165 5051

Charlotte Holde

Charlotte Holde, HortiAdvice

Konsulent
Prydplanter
 
Telefon: +45 8740 6614
Mobil: +45 2349 6614

Dan Haunstrup Christensen

Dan Haunstrup Christensen, HortiAdvice

Konsulent
Jordbær & hindbær
 
Telefon: +45 8740 6607
Mobil: +45 2165 5051

Emma Christiani Skov

Emma Christiani Skov, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland 
 
Telefon: +45 8740 6601
Mobil: +45 3066 6178
Emma Christiani Skov, HortiAdvice

Emma Christiani Skov

Konsulent
Grønsager på friland 
 
Telefon: +45 8740 6601
Mobil: +45 3066 6178
Frida Helgadottir, HortiAdvice

Frida Helgadottír

Konsulent
Væksthus
 
Telefon: +45 8740 6624
Mobil: +45 2399 0594

Frida Helgadottír

Hanne Lindhard Pedersen

Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice

Konsulent
Økologi, æbler og solbær
 
Telefon: +45 8740 6606
Mobil: +45 2382 6347
Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice

Hanne Lindhard Pedersen

Konsulent
Økologi, æbler og solbær
 
Telefon: +45 8740 6606
Mobil: +45 2382 6347

Helle Mathiasen

Helle Mathiasen, HortiAdvice

Konsulent
Varsling af skadedyr
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4014 4095
Helle Mathiasen, HortiAdvice

Helle Mathiasen

Konsulent
Varsling af skadedyr
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4014 4095

Inge Ulsted Sørensen

Inge Ulsted Sørensen, HortiAdvice

Konsulent
Potteplanter
 
Telefon: +45 8740 5389
Mobil: +45 3050 7769
Inge Ulsted Sørensen, HortiAdvice

Inge Ulsted Sørensen

Konsulent
Potteplanter
 
Telefon: +45 8740 5389
Mobil: +45 3050 7769

Jan Jensen Hass

Jan Jensen Hass, HortiAdvice

Adm. direktør
Rådgivningsleder grønsager
 
Telefon: +45 8740 6630
Mobil: +45 2073 7005
 
Jan Jensen Hass, HortiAdvice

Jan Jensen Hass

Adm. direktør
Rådgivningsleder grønsager
 
Telefon: +45 8740 6630
Mobil: +45 2073 7005
 

Jens Jørgensen

Jens Jørgensen, HortiAdvice

Konsulent
Virkomshedsstrategi, økonomi og personale
 
Telefon: +45 8740 5404
Mobil: +45 2366 3137
Jens Jørgensen, HortiAdvice

Jens Jørgensen

Konsulent
Virkomshedsstrategi, økonomi og personale
 
Telefon: +45 8740 5404
Mobil: +45 2366 3137

Julie Schou Christiansen

Julie Schou Christiansen, HortiAdvice

Konsulent
Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6608
Mobil: +45 2159 8154
Julie Schou Christiansen, HortiAdvice

Julie Schou Christiansen

Konsulent
Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6608
Mobil: +45 2159 8154

Karin Svensson

Karin Svensson, HortiAdvice

Annonce-konsulent
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 8740 6609
Mobil: +45 5182 2032
 
Karin Svensson, HortiAdvice

Karin Svensson

Annoncekonsulent
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 8740 6609
Mobil: +45 5182 2032
 

Karina Frandsen

Karina Frandsen, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland, gødskning, kål og løg
 
Telefon: +45 8740 6612
Mobil: +45 2164 8085
Karina Frandsen, HortiAdvice

Karina Frandsen

Konsulent
Grønsager på friland, gødskning, kål og løg
 
Telefon: +45 8740 6612
Mobil: +45 2164 8085
Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice

Katrine Heinsvig Kjær

Konsulent
Væksthus
 
Telefon: +45 8740 6605
Mobil: +45 3029 6592

Katrine Heinsvig Kjær

Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice

Konsulent
Væksthus
 
Telefon: +45 8740 6605
Mobil: +45 3029 6592

Lars Møller

Lars Møller, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland, gulerødder og rodfrugter
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4084 3011
Lars Møller, HortiAdvice

Lars Møller

Konsulent
Grønsager på friland, gulerødder og rodfrugter
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4084 3011
Lene Eva Christensen, HortiAdvice

Lene Eva Christensen

Konsulent
Væksthus og plantepatologi
 
Telefon: +45 8740 6627
Mobil: +45 51 55 80 55

Lene Eva Christensen

Lene Eva Christensen, HortiAdvice

Konsulent
Væksthus og plantepatologi
 
Telefon: +45 8740 6627
Mobil: +45 5155 8055

Lotte Bjarke

Maya Bojesen

Maya Bojesen, HortiAdvice

Maya Bojesen

Konsulent
Æbler og pærer
 
Telefon: +45 8740 6635
Mobil: +45 2171 7757
Maya Bojesen, HortiAdvice

Konsulent
Æbler og pærer
 
Telefon: +45 8740 6635
Mobil: +45 2171 7757

Michael Nielsen

Michael Nielsen, HortiAdvice

Michael Nielsen

Konsulent
Plantebeskyttelse
 
Telefon: +45 8740 5390
Mobil: +45 2125 6442
Michael Nielsen, HortiAdvice

Konsulent
Plantebeskyttelse
 
Telefon: +45 8740 5390
Mobil: +45 2125 6442

Mona H. Christensen

Mona H. Christensen, HortiAdvice

Konsulent
Tilskudsordninger, IT- og webudvikling
 
Telefon: +45 8740 5478
Mobil: +45 2024 8364
 
 
Mona H. Christensen, HortiAdvice

Mona H. Christensen

Konsulent
Tilskudsordninger, projektafrapportering
 
Telefon: +45 8740 5478
Mobil: +45 2024 8364
 

Nauja Lisa Jensen

Nauja Lisa Jensen, HortiAdvice

Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6611
Mobil: +45 2133 8048
 
Nauja Lisa Jensen, HortiAdvice

Nauja Lisa Jensen

Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6611
Mobil: +45 2133 8048
 

Niels Enggaard Klausen

Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice

Konsulent
Syn af sprøjter og sprøjteknik
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 2917 0496
Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice

Niels Enggaard Klausen

Konsulent
Syn af sprøjter og sprøjteteknik
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 2917 0496

Ole Henrik Scharff

Ole Henrik Scharff, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland, kål, bladgrønt og jordbær
 
Telefon: +45 8740 6634
Mobil: +45 4073 1958
Ole Henrik Scharff, HortiAdvice

Ole Henrik Scharff

Konsulent
Grønsager på friland, kål, bladgrønt og jordbær
 
Telefon: +45 8740 6634
Mobil: +45 4073 1958

Paw Helms

Paw Helms, HortiAdvice

Konsulent
Produktions-planlægning, teknik og økologi
 
Telefon: +45 8740 6603
Mobil: +45 2025 6494

Peder Krogsgård

Peder Krogsgård, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland, løg og gulerødder
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4037 4651
Paw Helms, HortiAdvice

Paw Helms

Konsulent
Produktionsplanlægning, teknik og økologi
 
Telefon: +45 8740 6603
Mobil: +45 2025 6494
Peder Krogsgård, HortiAdvice

Peder Krogsgård

Konsulent
Grønsager på friland, løg og gulerødder
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4037 4651

Pernille M. B. Kynde

Pernille M. B. Kynde, HortiAdvice

Konsulent (på barsel)
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 3051 6214
Pernille M. B. Kynde, HortiAdvice

Pernille M. B. Kynde

Konsulent (på barsel)
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 3051 6214

Richard de Visser

Richard de Visser, HortiAdvice

Konsulent
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6610
Mobil: +45 3053 8716
 
Richard de Visser, HortiAdvice

Richard de Visser

Konsulent
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6610
Mobil: +45 3053 8716
 

Solveig Sjørring

Solveig Sjørring, HortiAdvice

Solveig Sjørring

Regnskabsassistent
Økonomi og regnskab
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: N/A
 
 
Solveig Sjørring, HortiAdvice

Regnskabs-assistent
Økonomi og regnskab
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: N/A
 
 

Stig Feodor Nielsen

Stig Feodor Nielsen, HortiAdvice

Stig Feodor Nielsen

Faglig redaktør
Gartner Tidende & Dansk Løgavl
 
Telefon: +45 8740 5448
Mobil: +45 4010 9089
 
 
Stig Feodor Nielsen, HortiAdvice

Faglig redaktør
Gartner Tidende & Dansk Løgavl
 
Telefon: +45 8740 5448
Mobil: +45 4010 9089
 
 

Tine Andsager Jensen

Tine Andsager Jensen, HortiAdvice

Afdelings-sekretær
Administration og Danske Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6602
Mobil: N/A
Tine Andsager Jensen, HortiAdvice

Tine Andsager Jensen

Afdelingssekretær
Administration og Danske Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6602
Mobil: N/A

Thomas Skovgaard Lund

Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice

Rådgivningsleder
Frugt & bær, prydplanter
 
Telefon: +45 8740 5455
Mobil: +45 2163 1262
 
Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice

Thomas Skovgaard Lund

Forsknings- og udviklingsdirektør
Rådgivningsleder Frugt & bær, prydplanter
 
Telefon: +45 8740 5455
Mobil: +45 2163 1262