Anne Krogh Larsen

Anne Krogh Larsen, HortiAdvice

Anne Krogh Larsen

Konsulent
Potteplanter, planteernæring og plantebeskyttelse.
 
Telefon: +45 8740 5476
Mobil: +45 2163 1261
Anne Krogh Larsen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Potteplanter, planteernæring og plantebeskyttelse.
 
Telefon: +45 8740 5476
Mobil: +45 2163 1261

Annemarie Bisgaard

Annemarie Bisgaard, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig redaktør
Gartner Tidende
 
Mobil: +45 2332 4804
Annemarie Bisgaard, HortiAdvice

Annemarie Bisgaard

Faglig redaktør
Gartner Tidende
 
Mobil: +45 2332 4804
 
 
Charlotte Holde, HortiAdvice

Charlotte Holde

Konsulent
Prydplanter
 
Telefon: +45 8740 6614
Mobil: +45 2349 6614
Dan Haunstrup Christensen, HortiAdvice

Dan Haunstrup Christensen

Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6607
Mobil: +45 2165 5051

Charlotte Holde

Charlotte Holde, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Prydplanter
 
Telefon: +45 8740 6614
Mobil: +45 2349 6614

Dan Haunstrup Christensen

Dan Haunstrup Christensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Jordbær & hindbær
 
Telefon: +45 8740 6607
Mobil: +45 2165 5051
Frida Helgadottir, HortiAdvice

Frida Helgadottír

Konsulent (på barsel)
 
 

Frida Helgadottír

Frida Helgadottír, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
(på barsel)

Hanne Lindhard Pedersen

Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Økologi, æbler og solbær
 
Telefon: +45 8740 6606
Mobil: +45 2382 6347
Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice

Hanne Lindhard Pedersen

Konsulent
Økologi, æbler og solbær
 
Telefon: +45 8740 6606
Mobil: +45 2382 6347

Helle Mathiasen

Helle Mathiasen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Varsling af skadedyr
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4014 4095
Helle Mathiasen, HortiAdvice

Helle Mathiasen

Konsulent
Varsling af skadedyr
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4014 4095

Inge Ulsted Sørensen

Inge Ulsted Sørensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Potteplanter
 
Telefon: +45 8740 5389
Mobil: +45 3050 7769
Inge Ulsted Sørensen, HortiAdvice

Inge Ulsted Sørensen

Konsulent
Potteplanter
 
Telefon: +45 8740 5389
Mobil: +45 3050 7769

Jan Jensen Hass

Jan Jensen Hass, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Adm. direktør
Rådgivningsleder grønsager
 
Telefon: +45 8740 6630
Mobil: +45 2073 7005
Jan Jensen Hass, HortiAdvice

Jan Jensen Hass

Adm. direktør
Rådgivningsleder grønsager
 
Telefon: +45 8740 6630
Mobil: +45 2073 7005
 

Jens Jørgensen

Jens Jørgensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Virkomshedsstrategi, økonomi og personale
 
Telefon: +45 8740 5404
Mobil: +45 2366 3137

John N. Schmidt

John N. Schmidt, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Grønsager på friland
 
Telefon: +45 8740 5055
Mobil: +45 2142 1438
Jens Jørgensen, HortiAdvice

Jens Jørgensen

Konsulent
Virkomshedsstrategi, økonomi og personale
 
Telefon: +45 8740 5404
Mobil: +45 2366 3137
John N. Schmidt, HortiAdvice

John N. Schmidt

Konsulent
Grønsager på friland
 
Telefon: +45 8740 5055
Mobil: +45 2142 1438

Julie Schou Christiansen

Julie Schou Christiansen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6608
Mobil: +45 2159 8154
Julie Schou Christiansen, HortiAdvice

Julie Schou Christiansen

Konsulent
Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6608
Mobil: +45 2159 8154

Karin Svensson

Karin Svensson, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Annonce-konsulent
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 8740 6609
Mobil: +45 5182 2032
Karin Svensson, HortiAdvice

Karin Svensson

Annoncekonsulent
Gartner Tidende
 
Telefon: +45 8740 6609
Mobil: +45 5182 2032
 

Karina Frandsen

Karina Frandsen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Grønsager på friland, gødskning, kål og løg
 
Telefon: +45 8740 6612
Mobil: +45 2164 8085
Karina Frandsen, HortiAdvice

Karina Frandsen

Konsulent
Grønsager på friland, gødskning, kål og løg
 
Telefon: +45 8740 6612
Mobil: +45 2164 8085
Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice

Katrine Heinsvig Kjær

Konsulent
Væksthus
 
Telefon: +45 8740 6605
Mobil: +45 3029 6592

Katrine Heinsvig Kjær

Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Væksthus
 
Telefon: +45 8740 6605
Mobil: +45 3029 6592
Lene Eva Christensen, HortiAdvice

Lene Eva Christensen

Konsulent
Væksthus og plantepatologi
 
Telefon: +45 8740 6627
Mobil: +45 51 55 80 55

Lene Eva Christensen

Lene Eva Christensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Væksthus og plantepatologi
 
Telefon: +45 8740 6627
Mobil: +45 5155 8055

Lotte Bjarke

Lotte Bjarke

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør
Gartner Tidende
 
Mobil: +45 2148 7530

Maya Bojesen

Maya Bojesen, HortiAdvice

Maya Bojesen

Konsulent
Æbler og pærer
 
Telefon: +45 8740 6635
Mobil: +45 2171 7757
Maya Bojesen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Æbler og pærer
 
Telefon: +45 8740 6635
Mobil: +45 2171 7757

Michael Nielsen

Michael Nielsen, HortiAdvice

Michael Nielsen

Konsulent
Plantebeskyttelse
 
Telefon: +45 8740 5390
Mobil: +45 2125 6442
Michael Nielsen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Plantebeskyttelse
 
Telefon: +45 8740 5390
Mobil: +45 2125 6442

Mona H. Christensen

Mona H. Christensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Tilskudsordninger, IT- og webudvikling
 
Telefon: +45 8740 5478
Mobil: +45 2024 8364
Mona H. Christensen, HortiAdvice

Mona H. Christensen

Konsulent
Tilskudsordninger, projektafrapportering
 
Telefon: +45 8740 5478
Mobil: +45 2024 8364
 

Nauja Lisa Jensen

Nauja Lisa Jensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6611
Mobil: +45 2133 8048
Nauja Lisa Jensen, HortiAdvice

Nauja Lisa Jensen

Konsulent
Jordbær og hindbær
 
Telefon: +45 8740 6611
Mobil: +45 2133 8048
 
Nikolaj Bøggild, HortiAdvice

Nikolaj Bøggild

Konsulent
Greenplan
 
Telefon: +45 8740 5189
Mobil: +45 4110 2075 
 

Niels Enggaard Klausen

Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Syn af sprøjter og sprøjteknik
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 2917 0496
Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice

Niels Enggaard Klausen

Konsulent
Syn af sprøjter og sprøjteteknik
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 2917 0496

Ole Henrik Scharff

Ole Henrik Scharff, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Grønsager på friland, kål, bladgrønt og jordbær
 
Telefon: +45 8740 6634
Mobil: +45 4073 1958
Ole Henrik Scharff, HortiAdvice

Ole Henrik Scharff

Konsulent
Grønsager på friland, kål, bladgrønt og jordbær
 
Telefon: +45 8740 6634
Mobil: +45 4073 1958

Paw Helms

Paw Helms, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Produktions-planlægning, teknik og økologi
 
Telefon: +45 8740 6603
Mobil: +45 2025 6494

Peder Krogsgård

Peder Krogsgård, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Grønsager på friland, løg og gulerødder
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4037 4651
Paw Helms, HortiAdvice

Paw Helms

Konsulent
Produktionsplanlægning, teknik og økologi
 
Telefon: +45 8740 6603
Mobil: +45 2025 6494
Peder Krogsgård, HortiAdvice

Peder Krogsgård

Konsulent
Grønsager på friland, løg og gulerødder
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 4037 4651

Pernille M. B. Kynde

Pernille M. B. Kynde, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent 
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 3051 6214
Pernille M. B. Kynde, HortiAdvice

Pernille M. B. Kynde

Konsulent 
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: +45 3051 6214

Richard de Visser

Richard de Visser, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6610
Mobil: +45 3053 8716
Richard de Visser, HortiAdvice

Richard de Visser

Konsulent
Grønsager på friland og økologi
 
Telefon: +45 8740 6610
Mobil: +45 3053 8716
 

Solveig Sjørring

Solveig Sjørring, HortiAdvice

Solveig Sjørring

Regnskabsassistent
Økonomi og regnskab
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: N/A
 
 
Solveig Sjørring, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskabs-assistent
Økonomi og regnskab
 
Telefon: +45 8740 6600
Mobil: N/A

Tine Andsager Jensen

Tine Andsager Jensen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Afdelings-sekretær
Administration og Danske Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6602
Mobil: N/A
Tine Andsager Jensen, HortiAdvice

Tine Andsager Jensen

Afdelingssekretær
Administration og Danske Planteskoler
 
Telefon: +45 8740 6602
Mobil: N/A

Thomas Skovgaard Lund

Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
Rådgivningsleder
Frugt & bær, prydplanter
 
Telefon: +45 8740 5455
Mobil: +45 2163 1262

Trine Andersen

Trine Andersen, HortiAdvice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulent
Miljørådgiver væksthus
 
Telefon: +45 8740 5342
Mobil: +45 2165 1135
Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice

Thomas Skovgaard Lund

Forsknings- og udviklingsdirektør
Rådgivningsleder Frugt & bær, prydplanter
 
Telefon: +45 8740 5455
Mobil: +45 2163 1262
 
Trine Andersen, HortiAdvice

Trine Andersen

Konsulent
Miljørådgiver væksthus
 
Telefon: +45 8740 5342
Mobil: +45 2165 1135