Spruzit Neu i baby leaf og persille

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) mod skadedyr i baby leaf og persille på friland.

Må kun anvendes mod bladlus, sommerfuglelarver, jordlopper, trips og minerende larver af bl.a. bedefluen i baby leaf samt jordlopper og minerende larver i persille på friland.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk