Geoxe 50 WG (1-227) i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Geoxe 50 WG (1-227) mod Fusarium i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.