KLIMAKLOG - Netværk for klimaklog og bæredygtig Væksthusproduktion

Projektets formål:

De danske gartnerier skal i fremtiden tilpasse sig til et marked, der både vil være variabelt og usikkert, og i højere grad afhænge af forbrugernes krav til at produkternes bæredygtighed og CO2-aftryk.

Samtidigt er der et politisk fokus på klimaet, og en forventning om at branchen bidrager til grøn omstilling med både reduktion i energiforbrug, øget bæredygtighed, mindre spild, og det i en sammenhæng hvor det økonomisk kan betale sig.

Netværk for klimaklog og bæredygtig væksthusproduktion er et vidensdelingsnetværk med fokus på at samle både traditionelle og mere nytænkende virksomheder indenfor væksthusproduktion af prydplanter og grøntsager.

Målet er at afdække udviklingspotentialet for en række værktøjer, ressourcer og produktionsformer, som kan være med til reducere klimabelastningen i hele væksthusgartnerierhvervets værdikæde.

Målet er også at bringe virksomhederne sammen på tværs af erfaringer og kompetencer, så vi i fællesskab kan blive klogere på hvad der er praktisk muligt. 

 

Projektperiode: 2021 - 2024

HortiAdvice har fået støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2022 - 2024.

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet i 2021 og 2022.

KONTAKT: