Udvikling af et nyt testsystem for biostimulanter til forbedret vækst og kvalitet af spisekartofler og frilandsgrønsager (BioVækst)

Projektets formål:

Formålet med BioVækst-projektet er at udvikle et nyt testsystem til dokumentation af biostimulanters virkning på grønsager og spisekartofler. Biostimulanter er naturlige produkter, der udvindes fra jord, planter eller mikroorganismer. Biostimulanter er ikke pesticider eller uorganiske gødninger og kan derfor anvendes både i konventionel og økologisk produktion. Målet er at udvikle egnede metoder til at dokumentere de direkte (spiring, vækst, udbytte, produktkvalitet) og de forklarende virkninger (jordens frugtbarhed, afgrødernes rodvækst og - næringsoptagelse, produkternes modenhed, hyldeliv og indholdsstoffer) af biostimulanterne samt at udvikle protokoller og vejledninger for anvendelse. Det er nyt at undersøge biostimulanters virkninger i udvalgte afgrøder både i potteforsøg i drivhus, ved dyrkning under forsøgsbetingelser i marken og hos kommercielle planteproducenter.

 

Projektleder: Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

 

Projektperiode: 1-09-2020 til 31-12-2023

 

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: