IPM 2020-21: Agerugler og Åbne væksthuse

Projektets formål:

Projektet er delt i 2 emner :

  1. App til monitering af agerugler, gulerodsfluer og andre skadevoldere i gartnerier
  2. Undersøgelse og dokumentation af sprøjteteknik og alternative retarderingsmidler i åbne væksthuse 

1) Agerugle varsling: 

Projektets formål er at videreudvikle en ældre men solid varslingsmodel for to skadedyr i grønsager, agerugler og gulerodsfluer, til en digital og app baseret løsning, som både vil fremtidssikre varslingsmodellen. Det bliver muligt i marken ved opgørelse af limplade eller fælder, direkte at taste værdier ind i en database via en app.

Projektet har også til formål at brede løsningen ud til at kunne integrere registrering af overvågning af andre relevante skadevoldere i gartnerierhvervet som et systematisk værktøj til konsulenter og/eller gartnere.

2) Åbne væksthuse:

Formålet er at dokumentere eventuel afsætning af sprøjtemidler i åbne væksthuse. Samt undersøge muligheden for anvendelse af flere forskellige alternative retarderingsmidler i en IPM-strategi i åbne væksthuse og effekten af sprøjtning med afdriftsreducerende teknikker.

Delprojekt 1. Målet er at afprøve og dokumentere udbringningsmetoder som hindrer afsætning på indersiden af taget ved sprøjtning i væksthuse. 

Delprojekt 2. Målet er at afprøve alternative retarderingsmidler i situationer, hvor man ikke må bruge Alar og Bonzi, dette foretages ved praktisk afprøvning i åbne væksthuse.

 

Projektperiode: 2020-2021

 

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen

KONTAKT: