FrostProInno – Innovative solutions for improved spring frost protection of flowers in fruit orchards

Projektets formål:

Projektet vil teste nye innovative løsninger til at beskytte frugt- og bærblomster mod forårsfrost. Stigende temperaturer medfører i dag tidligere blomstring, ofte før den sidste forårsfrost er sat ind. Det betyder større risiko for frostskader, og udgør en økonomisk risiko for erhvervet. En effektiv beskyttelse mod forårsfrost vil dermed sikre frugt- og bæravlere højere og mere stabile frugtudbytter.

Hovedansøger: Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Projektperiode: aug 2023 - juli 2027

 

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: