Klimavenlig produktion af frilandsgrønsager

Projektets formål:

Projektet projektets formål er at bidrage til en mere bæredygtig produktion af frilandsgrønsager.  Formålet nås ved at formidle værktøjer til klimaoptimering, især vedrørende reduktion af drivhusgas- og energiforbrug, etablering af bæredygtige produktionssystemer, øget kulstofbinding, mindre ressourceforbrug samt øget recirkulering.

 

Projektperiode: 2024


 

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

KONTAKT: