Hurtig hjælp til at nedsætte væksthusproduktionens energiforbruget

Projektets formål:

Projektet formål er at sikre hurtig hjælp til væksthuserhvervet, så erhvervet kan nedsætte energiforbruget mest muligt. Vi skal sikre at mest mulig af den eksisterende viden om energibesparende teknologier kommer ud til alle interesserede gartnerier, således at gartnerierne kan bruge den eksisterende viden til at nedsætte deres energiforbrug med.

 

Projektperiode: 2023

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: