Signum til blåbær

Miljøstyrelsen har givet Off-label godkendelse og vejledning til brug af Signum (19-151) i blåbær.
Signum  anvendes i blåbær til bekæmpelse af gråskimmel.