Grøn omstilling af væksthusproduktionen

Projektets formål:

Projektet skal demonstrere for erhvervet, hvilke teknologier der er til rådighed for at sikre en grøn omstilling af erhvervet. Projektet skal således medvirke til at sikre et mindre energiforbrug, brug af mere grøn energi, en mindre CO2 emission og samtidig en bedre og mere sikker produktion.

 

Projektperiode: 2024

 

 

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: