Øget anvendelse af mikrobiologiske- og fysiskvirkende midler i produktion af væksthusgrøntsager

Projektets formål:

Projektet skal medvirke til at sikre produktion af væksthusgrøntsager uden brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler.
Dette gøres ved i praksis at demonstrere den bedste anvendelse af mikrobiologiske midler samt fysisk virkende midler. Projektet vil være rettet både mod konventionelle og økologiske producenter af væksthusgrøntsager.

 

Projektperiode: 2023 og 2024

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2023 og 2024.

KONTAKT: