Nødder med danske Rødder

Projektets formål:

Klimaet i Danmark er velegnet til nøddeproduktion. Arealet med nødder er stigende, men stadig ubetydeligt ifht. Danmarks 2,6 mio ha dyrket areal. I 2023 blev der dyrket 225 ha hasselnødder. 
En reel, organiseret dansk nøddeproduktion vil kunne bidrage til at dække behovet for nødder iht. kostrådene og understøtte omlægningen til plantebaseret kost, og samtidig have positive effekter for landbruget. Mange nuværende sorter er i midlertid ikke stabile i udbytter, hvorfor optimering af sortsvalg og dyrkningsmetoder bør prioriteres.
Formålet med projektet er at fremme dansk nøddeproduktion, samt at styrke og udvikle værdikæden og øge efterspørgslen på danske nødder igennem inddragelse af og samarbejde med fødevarevirksomheder, vidensindsamling og formidling samt workshops for avlere. Desuden at foretage sammenlignende miljø- og klimaeffektvurderinger samt at færdigudvikle en model til beregning af produktionsøkonomi som grundlag for beslutningstagning om etablering af nøddeproduktion. 
Det primære fokus er på hassel, som er en alsidig nød med mange anvendelsesmuligheder og relativ hurtig at etablere. Andre arter som valnød og mandel inddrages i mindre grad.

 

Projektperiode: 01-01-2024 til 31-12-2025

KONTAKT: