Serenade ASO (18-581) i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i åben og lukkede væksthuse