Serenade ASO (18-581) i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i åben og lukkede væksthuse

Opdateret 2022:
Teksten i brugsanvisningen er ændret fra
  1. Antal behandlinger pr. sæson
    til
  2. Antal behandlinger pr. hold