Digital monitorering af sygdom i babyleaf-kulturer på friland (DIGIMON)

Projektet formål:

Projektet vil med udvikling af billedgenkendelses-software og et kamera, der kan placeres på de mark-køretøjer, der i forvejen færdes hyppigt i produktionen, automatisere moniteringen af sygdomstryk og afgrødekvalitet i babyleaf, og derigennem forbedre praksisser for dyrkning og høst heraf.

 

Projektets indhold:

Vi vil udvikle et vision-baseret værktøj til tidlig detektion og kortlægning af skimmel
samt udmåling af bladstørrelse. Der udføres i 2019 forsøg med kontrolleret smitte af en række baby leaf kulturer, som fotograferes. Dette billedmateriale skal bruges til at opsætte og træne billedgenkendelses- algoritmen, så den kan genkende skimmel-smittede planter. 

 

Projektperiode: 2019 - 2022

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og fødevareministeriet.

HortiAdvice har fået støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget til aktiviteter i 2021 og 2022.

KONTAKT: