Stomp CS, Stomp og Activus 40 WG til kål

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Stomp CS, Stomp og Activus 40 i hvidkål, rødkål, spidskål, savoykål, rosenkål, blomkål og broccoli.

Pendimethalin bør indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler og/eller metoder. Der foreligger ingen forsøg, hvor pendimethalin blandes med andre ukrudtsmidler ved produktion af hoved- og blomsterkål. Konsulter eventuelt din konsulent inden der laves blandinger med f.eks. Command CS (clomazon). Blomsterkål er generelt mere følsomme overfor ukrudtsmidler end hovedkål.

 

OBS: Anvendelse og opbevaring af Activus 40 WG er forbudt.