KLIMASTYR - Bæredygtig klimastyring i væksthusgartnerier

Projektets formål:

Formålet med projektet er at demonstrere den praktiske anvendelse, og effekt af forskellige typer af energireducerende klimastyringsstrategier, som har vist stor effekt i tidligere forsknings- og udviklingsprojekter.

I projektet vil vi i praktiske forsøg ved to gartnerier demonstrere at selv små ændringer i klimastyringsstrategien kan have stor energireducerende effekt. I samarbejde med Teknologisk Institut vil vi visualisere besparelserne i softwareprogrammerne InfoGrow og Det virtuelle væksthus.

I samarbejde med Senmatic vil vi arbejde på at gøre brugen af energireducerende klimastyringsstrategier mere udbredt ved at udvikle letforståelige manualer og korte instruktionsvideoer, som vil ligge frit tilgængelige på nettet. 

 

Projektperiode: 2021 - 2023

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Teknologisk Institut har desuden fået støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

HortiAdvice har fået støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter i 2021.

HortiAdvice har fået støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2022.

KONTAKT: