Optimeret anvendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler i potteplanter - OPTIPOTTE

Projektets formål:

Projektets formål er at reducere anvendelsen af syntetiske pesticider i produktion af potteplanter. 
Det gøres ved at demonstrere nye bekæmpelsesstrategier hvori der indgår biopesticider og andre alternativers midler.
Projektet skal være med til at fremtidssikre potteplanteproduktionen og imødekomme forbrugernes og samfundets krav til reduceret brug af kemiske pesticider.

 

Projektleder af GUDP projektet: AU Flakkebjerg 

Projektperiode: 2022 og 2023

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 


HortiAdvice har desuden fået støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter i 2023.

KONTAKT: