Azatin EC (738-3) i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Azatin EC (738-3) til insektbekæmpelse i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse.