Goltix 70 WG i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Goltix 70 WG (396-69) mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.