Miljøstyrelsens projekter:

Partnerskab for præcisionssprøjtning

Miljøstyrelsen har dannet et partnerskab med fokus på præcisionssprøjtning. Målet er at opnå øget udvikling og implementering af sprøjte- og præcisionsteknologi i jordbruget med henblik på både at minimere pesticidbelastning af miljø og sundhed, og at reducere erhvervets omkostninger – dvs. understøtte den såkaldte dobbelte bundlinje.

Der er nedsat fem fokusområder, hvor der kan gennemføres aktiviteter, som vil medvirke til at øge udvikling og anvendelse af præcisionssprøjtning.

Niels Enggaard Klausen er fokusgruppeleder for gruppe 4, som hedder Pesticidbesparende tiltag i frugtavl og væksthus.

Har du ideer til aktiviteter, som kan gøre sprøjtning bedre og mere præcis eller kender til metoder og teknikker, som kan nedbringe forbruget af pesticider, er du meget velkommen til at kontakte Niels. Det kan både være indenfor frugt og bær, væksthus, planteskole og grønsagsproduktion.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:
https://mst.dk/kemi/pesticider/sproejteteknologi/partnerskab-om-sproejte-og-praecisionsteknologi-i-landbruget/

 

Projektet er støttet af Mlljøstyrelsen 

KONTAKT: