Axiendo 2,5 WG (1-252) i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Axiendo 2,5 WG (1-252) mod insekter i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.