FUTFLOR - Future floriculture with less waste, better plant quality and a high focus on innovative and alternative technologies

Projektets formål:

Der er et stort behov for at finde løsninger, der kan sikre væksthusproduktion af planter fremadrettet i et  variabelt klima, og underlagt øgede krav til bæredygtighed.

Formålet med FUTFLOR projektet er at øge kvalitet, og samtidigt mindske spild og energiforbrug i hele produktionskæden fra moderplante til stikling, og videre til færdigvare.

Tiltag i form af klimatilpasset styring af væksthusklimaet, samt fremtidssikring af produktionen ved at flytte dele af den ind i vertikale systemer vil blive undersøgt med henblik på at reducere omkostninger til transport og energi.

Samtidig vil nye innovative metoder til optimering af stiklingekvalitet og rodningsevne blive udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet, og testet i praksis. 

 

Projektperiode: 2021 - 2023

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: