Bedre jordbær med klimastyring i tunneller

Projektets formål:

Formålet er at øge udbytte og kvalitet af jordbær (både økologiske og konventionelle) dyrket i tunneller. 
Formålet nås ved at videreformidle viden fra væksthuse om betydningen af dyrkningsrelateret klimastyring til produktion af bær i tunneler. I projektet demonstreres og implementeres et IT-klimasystem til produktion af bær i tunneler til monitering og styring af vækstparametre, som temperatur, luftfugtighed og indstråling, for dermed at kvalitets- og fremtidssikre bærproduktionen i tunnelerne. 

 

Projektperiode: 2024


 

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

KONTAKT: