Focus Ultra (19-93) i prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Focus Ultra (19-93) mod græsukrudt inkl. kvik og spildkorn i prydplanter og planteskolekulturer inkl. frøbede og priklebede på friland.