Teldor i prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt Off label anvendelse af Teldor til bekæmpelse af: Gråskimmel i prydplanter i hus og på friland, samt i planteskoleplanter.

Svampemiddel nr.18-343.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk