Teldor i prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt Off label anvendelse af Teldor til bekæmpelse af: Gråskimmel i prydplanter i hus og på friland, samt i planteskoleplanter.

Svampemiddel nr.18-343.