Spruzit Neu (364-67) i prydplanter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu (364-67) mod bladlus, mellus, trips, spindemider, uldlus, skjoldlus, bladbiller og sommerfuglelarver i prydplanter og planteskole-kulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

Opdateret 9. feb. 2022