Movento SC 100 (18-549) i prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i prydplanter/planteskolekulturer mod insekter i væksthus og på friland.

Godkendelsen erstatter de to godkendelser fra 2013 til mindre anvendelse af Movento SC 100 i 1) planteskoler/prydplanter på friland (februar 2013) og 2) prydplanter i væksthus (september 2013). De to gamle godkendelser må ikke længere anvendes.

I forhold til væksthusanvendelsen er der en vigtig ændring i forhold til tidligere, idet det specificeres at:

  • Ved anvendelse i væksthus, må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

 

Movento SC 100 (18-549) er blevet afmeldt og godkendelsen udløber 1. maj 2024. 
Restlager af midlet må opbevares og anvendes til og med 30. oktober 2025.