Gulerødder – alternativer til halmdækning

Projektets formål:

Projektet vil øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed ved at reducere forbruget af halm og plastik til halmdækning og frostbeskyttelse af gulerødder om vinteren. Det skyldes eksplosiv stigning i pris på halm og stigende fokus på klimagasemission og fossile brændstoffer.

 

Projektperiode: 2023 og 2024

 

 

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: