Beloukha (631-15) i åbne og lukkede væksthuse (Å - L)

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Beloukha (631-15) mod ukrudt i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne og lukkede væksthuse.

 

Vær opmærksom på følgende:
Må kun udbringes med hånd- eller rygsprøjte.
Kun til pletsprøjtning / spotsprøjtning.
Der skal anvendes afskærmning omkring dysen eller sprøjten skal være monteret med kompakt luftinjektionsdyse.