CLOSECYCLE - Towards territorial biorefinery networks

Projektets formål:

Projektets formål er at sikre produktionen samt øge kvalitet og udbyttet af gartneriafgrøder. Dette sker ved at samle og formidle international viden og forskning om recirkulering af organiske ressourcer (restbaserede bioressourcer) samt kvaliteten heraf.

Output fra projektet som helhed er blandt andet følgende: Demonstration best-practice examples af linkage cases for closecycle af restmaterialer; karakterisering af organiske restmaterialer og-produkter blandt andet kompost typer; formidling og vidensdeling.

 

Projektperiode: 2024  - 2027

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartnerietbruget

 

 

Projektet har fået medfinansiering fra promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. (2024).

KONTAKT: