NeemAzal-T/S (643-1) til prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af NeemAzal-T/S (643-1) til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.