Fremtidens Bæredygtige Produktion af Dansk Frugt

Projektets formål:

Det er omkostningstungt at producere frugt i Danmark, samtidig med at der er stor konkurrence fra udlandet, hvilket understreger vigtigheden af at optimere produktionen. For at gøre dette må udbyttet sikres og øges, så omkostningerne har en større volumen at blive fordelt på. Dertil opleves en stigende interesse i, og et øget pres hos producenterne på, at nedsætte pesticidforbruget. De nuværende dyrkningssystemer og teknologier som bliver brugt blandt danske producenter er ikke effektive til at opnå dette.

Der vil i dette projekt derfor blive udviklet og demonsteret den praktiske anvendelse og
effekt af nye og innovative løsninger til at øge og sikre produktionen af dansk frugt, nedsætte pesticidforbruget, samt sænke miljøaftrykket pr. kg. frugt. Målet er at øge kendskab til, og udbredelse af, mere effektive dyrkningssystemer, teknikker og teknologier i hele frugterhvervet.
 

Projektperiode: 1. september 2023 til 31. december 2026

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. 

KONTAKT: