DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempra og Diflanil 500 SC i kirsebær og blomme

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af DFF (18-416), Quartz (18-514), Legacy 500 SC (396-26), Sempra (594-4) og Diflanil 500 SC (601-1) i kirsebær og blomme


Ukrudtsmiddel:
Må kun anvendes i kirsebær og blomme til bekæmpelse af ukrudt.