Cerone i prydplanter i væksthus og på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Cerone i prydplanter i væksthus og på friland.

Virkemåde:
Ethephon er et vækstreguleringsmiddel der optages gennem bladene. I planten omdannes ethephon til ethylen, der er et naturligt forekommende plantehormon. Ethylen hæmmer transporten af auxin i planterne, hvilket medfører nedsat strækningsvækst.