Cerone i prydplanter i væksthus og på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Cerone i prydplanter i væksthus og på friland.

Virkemåde:
Ethephon er et vækstreguleringsmiddel der optages gennem bladene. I planten omdannes ethephon til ethylen, der er et naturligt forekommende plantehormon. Ethylen hæmmer transporten af auxin i planterne, hvilket medfører nedsat strækningsvækst.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk