Rizolex 50 FW (526-3) i prydplanter i åbne væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Rizolex 50 FW (526-3) til udvanding mod rodfiltsvamp i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse.