Nissorun 250 SC på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i prydplanter/planteskolekulturer på friland.