Nissorun 250 SC på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i prydplanter/planteskolekulturer på friland.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk