BEESPOKE Interreg North Sea Region

Projektet formål:

Projektets formål er at øge udbytte i bær og frugt, ved at øge forekomsten af vilde bestøvere og bestøvningsgraden i produktioner og landskabet.

 

Samarbejdspartnere:

Projektet er en del af et Interreg-projekt og europæisk samarbejde om bestøvning og vilde bier, som forventes at starte 1. juli. 2019.

Projektgruppen er sammensat af eksperter indenfor entomologi, bestøvning, naturpleje og modellering med stor erfaring indenfor forskning samt fagfolk med kompetence indenfor kommunikation og formidling, samarbejde, facilitering og inddragelse af aktørnetværket i erhvervet.  

Der er 16 projektpartnere fra følgende lande: England, Belgien, Holland, Sverige, Tyskland og Danmark. Fra Danmark deltager Københavns Universitet foruden HortiAdvice.

 

Projektperiode: Interreg North Sea Region fra juli 2019 og 3½ år frem.
 

Interreg North Sea Region

Projektet BEESPOKE er et Interreg projekt støttet af the North Sea Region Programme of the European Regional Development Fund of the European Union samt medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (2020).

Medfinansieret af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter i 2021 og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i 2022.

KONTAKT: