PROSPER - Promote organic strawberry production under protected conditions in Denmark

Projektets formål:

The overall objective of PROSPER is to design, develop, verify, and evaluate a new growing system for organic strawberries under protected conditions suitable for production in Denmark. The protected cultiva-tion will increase the overall yield and yield security. 

 

Projektperiode: 2023 - 2026

PROSPER er et samarbejdsprojekt med tilskud fra GUDP i perioden 2023-2026. Aarhus Universitet er projektansvarlig. 

 

 

HortiAdvice har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget til deltagelse i projektet i 2023 og 2024.

KONTAKT: