Command CS i planteskolekulturer/prydplanter på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS i planteskolekulturer/prydplanter på friland.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk