Medax Top (19-201) til vækstregulering af prydplanter/planteskolekulturer på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Medax Top (19-201) til vækstregulering af prydplanter/planteskolekulturer på friland.