Diflufenican i priklebede med planteskolekulturer

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/ brugsanvisning til brug af DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempra, og Diflanil 500 SC i priklebede med planteskolekulturer.

 

OBS:
Sempra: Opbevaring- og anvendelsesforbud fra 1. juli 2018
Quartz: Produktet er afmeldt. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 04-04-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.